Privacidat

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), AFINANCE CAPITAL MANAGEMENT SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per AFINANCE CAPITAL MANAGEMENT SL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de AFINANCE CAPITAL MANAGEMENT SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix,  AFINANCE CAPITAL MANAGEMENT SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: PASSEIG DE GRACIA 85 PLANTA 8 08008, BARCELONA.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a AFINANCE CAPITAL MANAGEMENT SL , aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que AFINANCE CAPITAL MANAGEMENT SL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.