Especialistes en la gestió d'inversions immobiliàries

aCapital és una consultora focalitzada en la intermediació d'actius immobiliaris amb la finalitat d'aconseguir una màxima rendibilitat al capital, mantenir el creixement i maximitzar els ingressos dels seus clients, sent especialista en actius hotelers, residencial, sòl, promoció immobiliària, superfície comercial i industrial.

Un dels valors més important de aCapital és la seva independència, ja que amb ella garanteix als seus clients un treball objectiu, compromès i dirigit a aconseguir el màxim rendiment concorde als seus criteris.